T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2021 Yılı Temmuz ayı Toplantısı 02.07.2021 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİKARARIN KONUSU
2402.07.2021Gündem:1.Maddesi: Araç Satın Alımı     Başkanlık Makamı ibareli 28.06.2021 tarihli ve E-648 sayılı, Yangın ve sel vb. afetlerde kullanmak üzere, arazi şartlarına uygun bir adet İtfaiye Öncü aracı satın alınması hususundaki yazı okundu. 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesi 2. bendi “… kurum ve kuruluşlar tarafından bu Kanun gereğince taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır. Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.” gereği, ihtiyaç duyulan aracın alımı için meclis kararı gerekmektedir. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesi gereği, arazi şartlarına uygun bir adet İtfaiye Öncü Aracı satın alınmasına,  İş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Rasim ÇAM’a yetki verilmesine; mevcudun  oy birliği ile karar verildi.   (Gündem No:1)

  Rasim ÇAM                                     Bayram AKIN                                   Murat DEMİR

Belediye Başkanı                                 Katip Üye                                           Katip Üye

Meclis Başkanı