YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2023 Yılı Şubat ayı Toplantısı 06.02.2022 tarihli Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİKARARIN KONUSU
706.02.2023 Gündemin 1. Maddesi: 1/1000 Uygulama Planları:          Fen İşleri Müdürlüğü’nün 31.01.2023 tarihli ve E-30167262-953.2.4.1-2927 sayılı yazısı okundu.           Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca Sosyal Konut Hamlesi Projesi kapsamında tapunun Düzce İli, Yığılca İlçesi, Güney Köyü kadastro sınırları dâhilinde kalan ve mülkiyeti Toplu Konut İdaresi’ne ait G26-B-04-D-3 Pafta, 124 Ada, 36 ve 37 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda ilgili kurumlardan alınan görüşler doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli İmar Planları incelenmiştir. Meclisimizce yapılan müzakereler neticesi; Tapunun Düzce İli Yığılca İlçesi, Güney Köyü, G26-B-04-D-3 Pafta, 124 Ada, 36 ve 37 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu bölgenin TOKİ ALANI olarak planlanmasının uygun olduğuna; hazırlanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli İmar Planların kamu yararı gereği; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (c) ve (u) fıkraları gereğince “ONANMASINA”; Kanunun 18. Maddesinin (c) ve (u) fıkraları gereğince mevcudun oy birliği ile karar verildi. (Gündem No:1)
806.02.2023  Gündemin 2. Maddesi: 06.02.2023 tarihli ve 2023/1 sayılı yazılı önerge:                  06.02.2023 Tarihli ve 2023/1 sayılı Yazılı Önerge okundu. 06 Şubat 2023 tarihinde Ülkemizin 10 (On ) Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Osmaniye, Hatay, Elazığ, Malatya, Gaziantep illerinde meydana gelen deprem nedeniyle,  vatandaşlarımızın bir nebze olsun yaralarını sarmak amacıyla gıda giyim vb. malzemelerin tedarik edilerek alınması  ve Belediyemizin 2023 mali yılı  gider bütçesinden  ayni yardım yapılması ile ilgili yazılı önerge hakkında Meclisçe yapılan müzakereler neticesi;                06 Şubat 2023 tarihinde Ülkemizin 10 (On ) Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Osmaniye, Hatay, Elazığ, Malatya, Gaziantep illerinde meydana gelen deprem nedeniyle 7 (yedi) gün Ulusal Yas ve Milli Seferberlik ilan edilmesi nedeniyle 2023 Mali Yılı bütçe imkanları dahilinde  vatandaşlarımızın bir nebze olsun yaralarını sarmak amacıyla gıda giyim vb. malzeme yardımının yapılmasına;                 Gıda giyim vb. malzeme yardım giderlerinin 2023 Mali yılı gider bütçesinden ödenmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. (Gündem No:2)  

Rasim ÇAM                                           Bayram AKIN                                   Murat DEMİR

Belediye Başkanı                                      Katip Üye                                           Katip Üye

Meclis Başkanı