YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2023 Yılı Nisan ayı Toplantısı 03.04.2023 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİ  KARARIN KONUSU
   1003.04.2023Gündemin1.Maddesi: Meclis Üyesi İzin Dilekçesi:           Meclis Üyesi Hasan TEMİZEL’in 20.03.2023 Tarihli ve E-420 sayılı kayıtlı dilekçesi Belediye Meclisi’nin 03/04/2023 tarihli birleşiminde okundu.            Dilekçe ile mazeretini bildiren Meclis Üyesinin  izin talebi ile ilgili olduğu anlaşıldı.            Yapılan görüşme sonunda;            Meclis Üyesi Hasan TEMİZEL’in 03/04/2023 tarihindeki Belediye Meclis toplantısı oturumu için izinli sayılması, oya sunularak kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi. (Gündem No:1)  
1103.04.2023    Gündemin 2. Maddesi:  Encümen Üye Seçimi: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesi ile Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 5.nci ve 20.maddeleri gereğince  Encümen Üyeliği seçiminde; Belediye (Meclis)  Başkanı tarafından Encümen Üyeliğine önerilen Meclis Üyesi Davut YILMAZ ile Meclis Üyesi Erdem KARAGÜZEL arasında 1(bir) yıl görev yapmak üzere; Yasa gereği gizli oy açık tasnif neticesinde yapılan seçimlerde;   En çok oyu alan Meclis Üyesi Davut YILMAZ ile Meclis Üyesi Erdem KARAGÜZEL(bir) yıl görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine seçildiler. (Gündem No:2)
1203.04.2023 Gündemin 2. Maddesi: İmar Komisyonuna Üye Seçimi: Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nu 18. Maddesinin (k) bendi ve 24. Maddesi ‘Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.’ Amir hükmü gereğince daha önce oluşturulan  İmar Komisyonu üyelerinin görev süresi bir yılı doldurduğundan İmar Komisyonuna üye seçiminin üç kişiden oluşmasına ve görev sürelerinin bir yıl olması oya sunularak oy birliği ile kabulünden sonra ortak öneriler ile yapılan gizli oy açık tasnif neticesinde yapılan seçimlerde;                    MHP  Grubundan  :  1-Nihat TERZİ 2–Murat DEMİR                    AKP Grubundan 3-Ahmet KAÇAR         Oy birliği ile 1 (bir) yıl görev yapmak üzere İmar Komisyonu üyeliğine seçildiler. (Gündem No:3)
1303.04.2032 Gündemin 3. Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi:      Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nu 18. Maddesinin (k) bendi ve 24. Maddesi ‘Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.’ Amir hükmü gereğince daha önce oluşturulan  Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin görev süresi bir yılı doldurduğundan Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçiminin üç kişiden oluşmasına ve görev sürelerinin bir yıl olması oya sunularak oy birliği ile kabulünden sonra ortak öneriler ile yapılan gizli oy açık tasnif neticesinde yapılan seçimlerde;          MHP Grubundan  : 1-Davut YILMAZ -2 Turgut ILGIN         AKP Grubundan 3- Bayram AKIN oy birliği ile 1 (bir) yıl görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliğine seçildiler.  (Gündem No:4)

Rasim ÇAM                                     Bayram AKIN                                                  Murat DEMİR

Belediye Başkanı                             Katip Üye                                              Katip Üye