YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2023 Yılı Nisan ayı Toplantısı 03.04.2022 tarihli 1. Birleşimin 2. Oturumu Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİKARARIN KONUSU
1403.04.2023 Gündemin 4. Maddesi: 2022 Yılı Faaliyet Raporları:        5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi gereğince Belediyemizin bir yıllık (2022) Yılına ait Faaliyet Raporu madde madde okunmuş olup yapılan işarı oylama neticesi 2022 Mali Yılı Faaliyet Raporunun aynen kabulüne;  Kararın gereği için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile karar verildi.  (Gündem No:5)

Davut YILMAZ                                 Bayram AKIN                                 Murat DEMİR

Meclis 1. Başkan V.                              Katip Üye                                           Katip Üye