T.C.
YIĞILCA BELEDİYESİ
2015 YILI MART AYI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Toplantı Tipi :Olağan
Toplantı Dönemi :2015 Yılı Mart ayı
Toplantı Tarihi :04/03/2015
Toplantı Saati: :16:00
Birleşim No :04
Oturum No :01
Meclis Başkanı : Muzaffer YİĞİT
Divan Katibi -1 : Orhan ACAR
Divan Katibi -2 : Hasan YAĞCI

Belediye Başkanlığının 25/02/2015 tarih ve 121 sayılı yazı ile Belediye Meclis üyelerine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince toplantı çağrısı yapılmış olup, çağrı gereğince; Yığılca Belediye Meclisi; 04/03/2015 Çarşamba günü saat 16:00 da Belediye Meclis toplantı salonunda Meclis (Belediye) Başkanı Muzaffer YİĞİT’in Başkanlığında toplandı.
Meclis Üyeleri toplantıya katıldı. 2015 Yılı Şubat ayında yapılan meclis toplantısında alınan meclis tutanağı meclis üyelerine dağıtıldı ve okundu. Yazılı ve sözlü soru önergesi olmadığından gündem maddelerindeki yazılı konuların görüşülmesine geçildi.

GÜNDEMİN: 1.Maddesi ;Açılış ve Yoklama:
Meclis (Belediye) Başkanı Muzaffer YİĞİT tarafından açılış konuşması yapıldı. Meclis Başkanı Meclis Toplantısının İlçemiz ve Belediyemiz açısından hayırlı olmasını diliyorum dedi.

Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri ; Meclis (Belediye) Başkanı Muzaffer YİĞİT
1-Aynur YILDIRIM 2-Bayram AKIN 3-Nihat ATASOY
4-Rıdvan ERDOĞAN 5-Telat TEMİZEL 6-Adnan KAYA 7-İrfan KARTAL, 8-Hasan YAĞCI 9-Orhan ACAR toplantıya katıldı.

Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri

2015 yılı Mart ayı 4.birleşim 1. oturumuna başlandı.

GÜNDEMİN: 2. Maddesi : 2015 Yılı Şubat Ayı Meclis Karar Özetlerinin Görüşülmesi:
5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddesi gereğince 04/02/2015 Tarihli Şubat ayı Meclis Kararları okundu ve Meclis Üyelerine dağıtıldı. Maddi hata olmadığı görüldü. Oya sunularak yapılan açık oylama neticesi, lehte ve aleyhte söz almak isteyen olmadığından oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO 11 GÜNDEM: 3.Maddesi: Yığılca Spor Kulübüne Nakdi Yardım:
Başkanlık Makamının 24/02/2015 tarih ve 119 sayılı yazısı okundu.Yığılca Spor Kulübünün spor faaliyetlerinde İlçemizi temsil eden tek amatör futbol takımı olması nedeniyle, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14 .maddesinin (b) fıkrası gereğince; 19.000,00-TL (OnDokuzBin-TL) nakdi yardım yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO 12 GÜNDEM: 4.Maddesi:
Başkanlık Makamının 25/02/2015 tarih ve 119-1 sayılı yazısı ekindeki (T.C. Kimlik No:50530853874) Oktay AKMAN’a ait dilekçe okundu. Günümüz şartları dikkate alınarak
Belediye Meclisinin 05/11/2014 tarih ve 43 sayılı kararının İlçemiz Orhangazi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:21 adresindeki işyerinin önünde bulunan yol kenarına 2 araç taksi park yeri aylık işgaliyesinin 750,00-TL (YediyüzElli-TL) olarak düzeltilmesine; Kararın 2015 Yılı Mart ayından itibaren uygulamaya konulmasına oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM:5.Maddesi; Kapanış:
Gündemde görüşülecek gündem maddesi olmadığından 02 Nisan 2015 Perşembe günü saat: 15.00’de Meclis toplantı salonunda yapılacak olan toplantıya kadar oturumun kapatılması oy birliği ile kabul edildi. 04/03 /2015

Muzaffer YİĞİT Orhan ACAR Hasan YAĞCI
Meclis Başkanı Kâtip Üye Katip Üye
Belediye Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi