T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2020 Yılı Eylül ayı Toplantısı 07.09.2019 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

KARAR NO KARAR TARİHİ KARARIN KONUSU
15 07.09.2019 Gündemin: 1.Maddesi: 2021 Yılı Gelir -Gider  (Tahmini Teklif) Bütçesi:                    Başkanlık Makamının 26.08.2020 tarih ve e.743 sayılı yazısı ekindeki  Belediye Encümenin 26/08/2020  Tarih ve 2020/19 Sayılı  Kararı ile 2021 Mali Yılı Gelir Gider (Tahmini Teklif) Bütçesinin tasdiki yapılarak görüşülmek üzere Belediye Meclis Başkanlığına havale edilmiştir. 2021 Yılı Gelir Gider (Tahmini Teklif) Bütçesi ile ilgili yapılan müzakereler neticesi; Plan ve Bütçe Komisyon Başkanlığına havale edilmesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi               (Gündem No:1)

  Rasim ÇAM                                     Davut YILMAZ                                 Turgut ILĞIN

Belediye Başkanı                                 Katip Üye                                           Katip Üye

Meclis Başkanı