YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2022 Yılı Şubat ayı Toplantısı 04.02.2022 tarihli Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİKARARIN KONUSU
704.02.2022 Gündemin 1. Maddesi: Hibe Araç Talebi.               Başkanlık Makamının 31.01.2022 tarihli ve E-1443 Sayılı yazısı okundu.               Belediyemizin imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle Ankara Orman Genel Müdürlüğü Zonguldak Bölge Müdürlüğü bünyesindeki terkini yapılmış ISUZU veya TOYOTA marka 2 (iki) aracın, 4196 sayılı Kanunun 37.maddesi hükmü ile 237 sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesi uyarınca bedelsiz edinilmesine, iş ve işlemler için Belediye Başkanı Rasim ÇAM’a yetki verilmesine  mevcudun oy birliği ile karar verildi.  (Gündem No:1)
804.02.2022 Gündemin 2. Maddesi: Yığılca Spor Kulübü Derneği’nin Yığılca Belediyesi  Park ve Sosyal Tesisinin Bedelsiz talebi:           Başkanlık Makamının 01.02.2022 tarihli ve E-1451 sayılı yazısı ve Ekideki Yığılca Spor Kulübü Derneğinin 01.02.2022 tarihli dilekçesi okundu.           Yığılca Spor Kulübü Derneği’nin Mülkiyeti Belediyemize ait    Tapunun Düzce İli Yığılca İlçesi Orhangazi Mah. G26-B-04-C-3-B pafta, 34 ada, 1 parselde kayıtlı 2.529,32 m2 Yığılca Belediyesi Park ve Sosyal Tesisini Yığılca Sp Yığılca Spor Kulübü Spor faaliyetlerinde İlçemizi temsil eden tek amatör spor  branşı  olması  nedeniyle ve kulübün hiçbir geliri olmaması nedeniyle, Yığılca Belediyesi Park ve Sosyal Tesisi ile İçinde bulunan binanın 1.nci katı hariç Yığılca Spor Kulübü Derneği’ne  10 (on) yıl  “Bedelsiz Tahsis” edilmesine;                  Kullanılacak olan taşınmazın güvenlik tedbirleri, elektrik, su, doğalgaz vs. tüm kullanım giderleri ile taşınmazın kullanımından doğan her türlü giderler vergi harç, resim vb. Taşınmaza ait ilave dekorasyon ve değişiklik yapmak istediği takdirde Yığılca Belediye Başkanlığı’na verilmiş yazılı izin almak ve yürürlükteki kanun ve imar mevzuatına uygun  olarak tüm yapılacak işlem , evrak, izin  ve benzeri işlerin işçilik ve malzeme masrafları ve bu işe bağlı her türlü sorumlulukları tahsisi yapılacak Yığılca Spor Kulübü Derneği tarafından yapılması, “Bedelsiz Tahsis” işlemleri için yapılacak olan protokollerde Belediye Başkanına yetki verilmesine;                 Belediyemizin ihtiyacı olması ve amacı dışında kullanılması halinde Belediye Meclis Kararı ile “Bedelsiz Tahsis”in kaldırılmasına; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.nci maddesinin (e) fıkrası  ile 75.nci maddesi’nin (c), (d) fıkraları  gereğince katılımın oy birliği ile karar verildi.(Gündem No: 2)

Rasim ÇAM                                           Bayram AKIN                                   Murat DEMİR

Belediye Başkanı                                      Katip Üye                                           Katip Üye

Meclis Başkanı