T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2022 Yılı Nisan ayı Toplantısı 01.04.2022 tarihli 4. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİKARARIN KONUSU
1201.04.2022Gündemin 1. Maddesi: Meclis Üyesi İzin Dilekçesi:  Meclis Üyesi Hasan TEMİZEL’in 15.03.2022 Tarihli ve E-535 sayılı kayıtlı dilekçesi Belediye Meclisi’nin 01/04/2022 tarihli birleşiminde okundu. Dilekçe ile mazeretini bildiren Meclis Üyesinin  izin talebi ile ilgili olduğu anlaşıldı. Yapılan görüşme sonunda; Meclis Üyesi Hasan TEMİZEL’in 01/04/2022 tarihindeki Belediye Meclis toplantısı oturumu için izinli sayılması, oya sunularak kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi. (Gündem No:1)
1301.04.2022    Gündemin 2. Maddesi:  Encümen Üye Seçimi: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesi ile Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 5.nci ve 20.maddeleri gereğince  Encümen Üyeliği seçiminde; Belediye (Meclis)  Başkanı tarafından Encümen Üyeliğine önerilen Meclis Üyesi Nihat TERZİ ile Meclis Üyesi Bayram AKIN arasında 1(bir) yıl görev yapmak üzere; Yasa gereği gizli oy açık tasnif neticesinde yapılan seçimlerde;   En çok oyu alan Meclis Üyesi Nihat TERZİ ile Meclis Üyesi Bayram AKIN (bir) yıl görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine seçildiler.(Gündem No:2)
1401.04.2022 Gündemin 3. Maddesi: İmar Komisyonuna Üye Seçimi: Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nu 18. Maddesinin (k) bendi ve 24. Maddesi ‘Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.’ Amir hükmü gereğince daha önce oluşturulan  İmar Komisyonu üyelerinin görev süresi bir yılı doldurduğundan İmar Komisyonuna üye seçiminin üç kişiden oluşmasına ve görev sürelerinin bir yıl olması oya sunularak oy birliği ile kabulünden sonra ortak öneriler ile yapılan gizli oy açık tasnif neticesinde yapılan seçimlerde;                    MHP  Grubundan  :  1-Davut YILMAZ 2–Murat DEMİR                    AKP Grubundan 3-Tahir DOĞAN         Oy birliği ile 1 (bir) yıl görev yapmak üzere İmar Komisyonu üyeliğine seçildiler. (Gündem No:3)
1501.04.2022 Gündemin 4. Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi:      Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nu 18. Maddesinin (k) bendi ve 24. Maddesi ‘Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.’ Amir hükmü gereğince daha önce oluşturulan  Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin görev süresi bir yılı doldurduğundan Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçiminin üç kişiden oluşmasına ve görev sürelerinin bir yıl olması oya sunularak oy birliği ile kabulünden sonra ortak öneriler ile yapılan gizli oy açık tasnif neticesinde yapılan seçimlerde;        MHP Grubundan  : 1-Hasan TEMİZEL-2 Nihat TERZİ         AKP Grubundan 3- Ahmet KAÇAR oy birliği ile 1 (bir) yıl görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliğine seçildiler.  (Gündem No:4)

Rasim ÇAM                                   Bayram AKIN                                     Murat DEMİR

Belediye Başkanı                             Katip Üye                                              Katip Üye