T.C.
YIĞILCA BELEDİYESİ
2013 YILI ŞUBAT AYI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Toplantı Tipi :Olağan
Toplantı Dönemi :2013 Yılı Şubat ayı
Toplantı Tarihi :06/02/2013
Toplantı Saati: :17:00
Birleşim No :02
Oturum No :01
Meclis Başkanı : Bünyamin ŞAHİN
Divan Katibi -1 : Nihat ATASOY (katıldı)
Divan Katibi -2 : Hüseyin TEMİZEL (katıldı)

Yığılca Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Yasanın 20.Maddesi gereği Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin Şahin’in Başkanlığında 2013 Yılı Şubat Ayı Olağan toplantısını yapmak üzere; 06/02/2013 Çarşamba günü Saat:17:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda Mutat olarak toplandı.

GÜNDEMİN: 1.Maddesi ;Açılış ve Yoklama:
Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin ŞAHİN tarafından açılış konuşması yapıldı. Meclis Başkanı 2013 Yılı 2.nci Meclis Toplantısının İlçemiz ve Belediyemiz açısından hayırlı olmasını diliyorum dedi.
Yapılan Yoklama Neticesi;
Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri ; Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin ŞAHİN
1-Seyfettin SARI, 2- Hasan YAĞCI, 3- Orhan ACAR, 4- Davut KALAY, 5-Erdal AKIN 6- İlyas KAZAN 7- Nihat ATASOY8, Fazlı KARTAL 9- Hüseyin TEMİZEL’in katıldıkları görüldü.
Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri : —

2013 yılı Şubat ayı 2.birleşim 1. oturumuna başlandı.

GÜNDEMİN: 2. Maddesi : 2013 Yılı Ocak Ayı Meclis Karar Özetlerinin Görüşülmesi:
5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddesi gereğince 09/01/2013 Tarihli Ocak ayı Meclis Kararları okundu ve Meclis Üyelerine dağıtıldı. Maddi hata olmadığı görüldü. Oya sunularak yapılan açık oylama neticesi, lehte ve aleyhte söz almak isteyen olmadığından oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO 10 GÜNDEM: 3.Maddesi:Çöp Toplama Aracı Tahsisi:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 11.12.2012 tarih ve 18983 sayılı yazısı okundu. Belediyemiz Yığılca’da çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bedelsiz olarak Kurumumuza hibe ettiği NPR Tipi, (Motor No:953563, Şase No:NNANRR5NH02000181, Rengi: Beyaz) 2012 Model ISIZU Marka 81 DY 863 Plakalı Çöp Toplama aracının, İlçemiz sınırları içinde (mücavir alan dahil) çöp toplama hizmetinde kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Kanunun 18/g maddesi gereği, ( Haczedilememesi için) kamu hizmetine tahsis edilmesine oybirliği ile karar verildi.

.

GÜNDEM:4.Maddesi ; Kapanış ;
Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından 2013 Yılı Mart ayı Meclis toplantısının 06/03/2013 Çarşamba günü Saat: 17:00’de Belediye Meclis toplantı salonunda yapılmasına, Mart ayında yapılacak toplantıya kadar oturumun kapatılması oy birliği ile kabul edildi. 06/02 /2013

Bünyamin ŞAHİN Nihat ATASOY Hüseyin TEMİZEL
Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye
Belediye Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi