T.C.
YIĞILCA BELEDİYESİ
2013 YILI HAZİRAN AYI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Toplantı Tipi :Olağan
Toplantı Dönemi :2013 Yılı Haziran ayı
Toplantı Tarihi :05/06/2013
Toplantı Saati: :17:00
Birleşim No :06
Oturum No :01
Meclis Başkanı : Bünyamin ŞAHİN
Divan Katibi -1 : Nihat ATASOY (katıldı)
Divan Katibi -2 : Hüseyin TEMİZEL (katıldı)

Yığılca Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Yasanın 20.Maddesi gereği Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin Şahin’in Başkanlığında 2013 Yılı Haziran Ayı Olağan toplantısını yapmak üzere; 05/06/2013 Çarşamba günü Saat:17:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda Mutat olarak toplandı.

GÜNDEMİN: 1.Maddesi ;Açılış ve Yoklama:

Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin ŞAHİN tarafından açılış konuşması yapıldı. Meclis Başkanı 2013 Yılı 6.ncı Meclis Toplantısının İlçemiz ve Belediyemiz açısından hayırlı olmasını diliyorum dedi.

Yapılan Yoklama Neticesi;
Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri ; Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin ŞAHİN
1-Seyfettin SARI, 2- Hasan YAĞCI, 3- Orhan ACAR, 4-Erdal AKIN 5-Davut KALAY 6- Nihat ATASOY 7-Fazlı KARTAL 8-İlyas KAZAN 9- Hüseyin TEMİZEL’in katıldıkları görüldü.

Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri : ——

2013 yılı Haziran ayı 6.birleşim 1. oturumuna başlandı.

KARAR NO: 23 GÜNDEMİN: 2. Maddesi : 2013 Yılı Mayıs Ayı Meclis Karar Özetleri
Yığılca Belediye Meclisi 05.06.2013 tarihinde, saat 17.00’de meclis toplantı salonunda toplanmış, toplantıda tek gündem maddesi olan, bir önceki meclis toplantısına ait karar özetleri okunarak meclisin onayına sunulmuş, yapılan oylamada bir önceki meclis toplantısına ait karar özetleri oy birliği ile kabul edilmiştir.Toplantıda görüşülecek gündem, maddesi olmadığından , Oturumun kapatılması meclisimizce oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM:4.Maddesi ; Kapanış ;
Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından 2013 Yılı Temmuz ayı Meclis toplantısının 03/07/2013 Çarşamba günü Saat: 17:00’de Belediye Meclis toplantı salonunda yapılmasına, Temmuz ayında yapılacak toplantıya kadar oturumun kapatılması oy birliği ile kabul edildi. 05/06 /2013

Bünyamin ŞAHİN Nihat ATASOY Hüseyin TEMİZEL
Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye
Belediye Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi