T.C.
YIĞILCA BELEDİYESİ
2014 YILI EKİM AYI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Toplantı Tipi :Olağan
Toplantı Dönemi :2014 Yılı Ekim ayı
Toplantı Tarihi :01/10/2014
Toplantı Saati: :17:30
Birleşim No :10
Oturum No :01
Meclis 1.Başkan V. : Aynur YILDIRIM
Divan Katibi -1 : Orhan ACAR
Divan Katibi -2 : Hasan YAĞCI

Belediye Başkanlığınca 27/08/2014 tarih ve 521 sayılı yazı ile belediye meclis üyelerine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince toplantı çağrısı yapılmış olup, çağrı gereğince 01.10.2014 Çarşamba günü saat 17:30 de Belediye toplantı salonunda toplanılmıştır.

Toplantıda Meclisin yazılı üye yoklaması yapıldı. Belediye Meclis Başkanı Muzaffer YİĞİT izinli. Diğer Meclis Üyeleri toplantıya katıldı. Eylül ayında yapılan meclis toplantısında alınan meclis tutanağı meclis üyelerine dağıtıldı ve okundu. Gündeme geçilmeden önce üyelerin yazılı veya sözlü önergesi olup, olmadığı soruldu. Yazılı ve sözlü soru önergesi olmadığından gündem maddesindeki yazılı konuların görüşülmesine geçildi.

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ:
Açılış ve Yoklamada Belediye Meclis Başkanı Muzaffer YİĞİT izinli. Diğer Meclis Üyeleri toplantıya katıldı.
Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri ;
1-Meclis Başkan V.:Aynur YILDIRIM
2-İrfan KARTAL 3-Bayram AKIN
4-Nihat ATASOY 5-Rıdvan ERDOĞAN 6-Telat TEMİZEL 7-Adnan KAYA
8-Hasan YAĞCI 9-Orhan ACAR toplantıya katıldı.

2014 yılı Eylül ayı 10.birleşim 1. oturumuna başlandı.

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ:
5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddesi gereğince 03/09/2014 Tarihli Eylül ayı olağan Meclis Tutanakları ve Meclis Kararları okundu ve Meclis Üyelerine dağıtıldı. Maddi hata olmadığı görüldü. Oya sunularak yapılan açık oylama neticesi, lehte ve aleyhte söz almak isteyen olmadığından oybirliği ile kabul edildi.

KARARNO:36 GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ: 2015 Yılı Gelir Tarifeleri:

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24/09/2014 Tarih ve 159 Sayılı Yazısı Okundu. 2015 Yılında Uygulanacak Gelir Tarifeleri cetvelleri ile ilgili yapılan müzakereler neticesi; Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ:
Kapanış: Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından 2014 Yılı Kasım ayı Meclis toplantısının 05/11/2014 Çarşamba günü Saat: 16:30’da Belediye Meclis toplantı salonunda yapılmasına, Kasım ayında yapılacak toplantıya kadar oturumun kapatılması oy birliği ile kabul edildi. 01/10 /2014

Aynur YILDIRIM Orhan ACAR Hasan YAĞCI
Meclis 1.Başkan V. Kâtip Üye Katip Üye
Meclis Üyesi Meclis Üyesi