T.C.
YIĞILCA BELEDİYESİ
2015 YILI HAZİRAN AYI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Toplantı Tipi :Olağan
Toplantı Dönemi :2015 Yılı Haziran ayı
Toplantı Tarihi :03/06/2015
Toplantı Saati: :15:00
Birleşim No :07
Oturum No :01
Meclis Başkanı : Muzaffer YİĞİT
Divan Katibi -1 : Orhan ACAR
Divan Katibi -2 : Hasan YAĞCI

Belediye Başkanlığının 27/05/2015 tarih ve 352 sayılı yazı ile Belediye Meclis üyelerine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince toplantı çağrısı yapılmış olup, çağrı gereğince; Yığılca Belediye Meclisi; 03/06/2015 Çarşamba günü saat 15:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda Meclis (Belediye) Başkanı Muzaffer YİĞİT’in Başkanlığında toplandı.
Meclis Üyeleri toplantıya katıldı. 2015 Yılı Mayıs ayında yapılan meclis toplantısında alınan meclis tutanağı meclis üyelerine dağıtıldı ve okundu. Yazılı ve sözlü soru önergesi olmadığından gündemde yazılı konuların görüşülmesine geçildi.

GÜNDEMİN: 1.Maddesi ;Açılış ve Yoklama:
Meclis (Belediye) Başkanı Muzaffer YİĞİT tarafından açılış konuşması yapıldı. Meclis Başkanı Meclis Toplantısının İlçemiz ve Belediyemiz açısından hayırlı olmasını diliyorum dedi.
Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri ; Meclis (Belediye) Başkanı Muzaffer YİĞİT
1-Aynur YILDIRIM 2-Bayram AKIN 3-Nihat ATASOY
4-Rıdvan ERDOĞAN 5-Telat TEMİZEL 6-İrfan KARTAL, 7-Hasan YAĞCI 8-Orhan ACAR 9-Adnan KAYA toplantıya katıldı.

Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri :—-

2015 yılı Haziran ayı 7.birleşim 1. oturumuna başlandı.
GÜNDEMİN: 2. Maddesi : 2015 Yılı Mayıs Ayı Meclis Karar Özetlerinin Görüşülmesi:
5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddesi gereğince 06/05/2015 Tarihli Mayıs ayı Meclis Kararları okundu ve Meclis Üyelerine dağıtıldı. Maddi hata olmadığı görüldü. Oya sunularak yapılan açık oylama neticesi, lehte ve aleyhte söz almak isteyen olmadığından oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 23 Gündem:3.Maddesi: Şartsız Bağış:
Başkanlık Makamının 27/05/2015 tarih ve 349 sayılı yazısı ekindeki dilekçe okundu. Şenol ÇEKİÇ tarafından Tapunun Yığılca Merkez Köprübaşı mevkii 44 ada, 6 nolu parselde Şenol ÇEKİÇ adına kayıtlı 654 m2, 27 Dm2 m2 taşınmaz arsasını Yığılca Belediye Başkanlığına şartsız olarak bağışlama talebinin kabulüne;
Yığılca Belediye Başkanlığı adına y tapu devir işlemleri için Belediye Başkanı Muzaffer YİĞİT’e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 27.maddesi gereğince; gündemin dördüncü maddesindeki konu Meclis Üyesi Rıdvan ERDOĞAN’ın akrabası olduğundan dolayı Meclis toplantısından Saat 15.45’de ayrıldı.

KARAR NO: 24 GÜNDEM:4.Maddesi: Dilekçenin Görüşülmesi:

Başkanlık Makamının 27/05/2015 tarih ve 350 sayılı yazısı ekindeki dilekçe okundu. Yığılca Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneğinin inşaat aboneliğinin hayır kurumu olarak değiştirilmesi talebi yapılan müzakereler neticesinde;
Yığılca Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneğinin su aboneliğinin hayır kurumu olarak yapılmasına, Gelir tarifesi içinde yer alan Resmi Kurumlar Tarifesi başlığı altındaki hayır kurumlarının Mesken-Lojman tarifesi içine alınmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM: 5.Maddesi; Kapanış;
Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından 2015 Yılı Temmuz ayı Meclis toplantısının 01/07/2015 Çarşamba günü Saat: 19:30’da Belediye Meclis toplantı salonunda yapılmasına, Temmuz ayında yapılacak toplantıya kadar oturumun kapatılması oy birliği ile kabul edildi. 03/06 /2015

Muzaffer YİĞİT Orhan ACAR Hasan YAĞCI
Meclis Başkanı Kâtip Üye Katip Üye
Belediye Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

.